KANCELARIA

Ochrona własności intelektualnej

Jednym z najistotniejszych obszarów specjalizacji Kancelarii jest ochrona własności intelektualnej, odwołująca się do dziedzin prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz uregulowań dotyczących patentów i znaków towarowych. Jest ona jednym z najistotniejszych elementów składających się na sukces przedsiębiorstwa, pozwala bowiem zachować jego autentyczność i unikalność.

Aktywność naszego zespołu, dotycząca wspomnianych dziedzin prawa, stanowi zarówno czynności umożliwiające odpowiednie zabezpieczenie własności intelektualnej, jak i działania zmierzające do dochodzenia roszczeń, w przypadku jej naruszenia.

Pomagamy chronić firmę, jej znaki towarowe i unikalne charakterystyki przez:

Główny obszar doradztwa prawnego w zakresie ochrony praw własności intelektualnej stanowi działalność na rzecz architektów i projektantów budowlanych.