KANCELARIA

PRAWO BUDOWLANE

Niezależnie od tego jak dużą inwestycję stanowi planowana budowa, za każdym razem wiąże się ona z ryzykiem popełnienia błędów lub niedopatrzeń. Te z kolei mogą drastycznie rzutować na wynik finansowy przedsięwzięcia, a w skrajnych przypadkach powodować jego całkowite niepowodzenie.

Dlatego tak ważna jest dogłębna znajomość wszystkich przepisów prawa budowlanego, a co ważniejsze, wiedza nt. ich praktycznych skutków i konsekwencji, które za sobą pociągają.

Niezmiernie istotne jest przy tym odpowiednie zabezpieczenie interesów poszczególnych uczestników procesu budowlanego oraz ochrona całego przedsięwzięcia przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

Bogate doświadczenie zespołu Kancelarii w zakresie doradztwa prawnego podczas planowania i prowadzenia procesu budowlanego i inwestycyjnego, wykorzystujemy w zakresie projektowania, opiniowania i negocjowania umów o roboty budowlane, wykonywania analiz stanu prawnego nieruchomości, reprezentowania inwestorów w sprawach dotyczących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wielu innych aspektach prowadzonych prac.

Służymy swoją wiedzą podczas:

Służymy też wsparciem prawnym na rzecz architektów, projektantów i przedstawicieli innych profesji zaangażowanych w proces budowlany.