KANCELARIA

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jednym z obszarów naszej specjalizacji są zagadnienia przepisów prawa zamówień publicznych.

Ofertę dotyczącą tych regulacji prawnych kierujemy zarówno do przedsiębiorców, ubiegających się o zlecenia w ramach zamówienia publicznego, jak i instytucji dysponujących środkami publicznymi.

Towarzysząc naszym Klientom w procedurach przetargowych, posiłkujemy się zarówno zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i towarzyszącymi jej przepisami wykonawczymi, ale również orzecznictwem organów i sądów odwoławczych.

Dzięki temu, oferujemy wsparcie mocno osadzone w realiach, odwołujące się do rozwiązań praktycznych.

Przedsiębiorcom, ubiegającym się o zlecenia w ramach zamówienia publicznego pomagamy w:

Służymy również bieżącą pomocą w ramach całego procesu uzyskiwania i wykonywania zamówienia publicznego oraz oferujemy zastępstwo prawne przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą.